Selamat Datang ke Laman Pendidikan

Kehidupan adalah anugerah utama Ilahi. Anugerah kehidupan memberi gambaran kebesaranNya buat kita manusia, yang wajib kita syukuri dan hargai. Internet adalah kemudahan buat umat manusia. Justeru itu, memanfaatkan ia untuk kesejahteraan diri kita dan umat sejagat. Sentiasalah kita beringat apa yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di kemudian hari.

Geografi

Sukatan Pelajaran Tingkatan 1


BAHAGIAN A


BAHAGIAN B

TEMA 1: BENTUK MUKA BUMI DAN POTENSINYA
 • Bab 6: Bentuk Muka Bumi
 • Bab 7: Potensi dan Halangan Bentuk Muka Bumi Terhadap Kegiatan Manusia
 • Bab 8: Kesan Kegiatan Manusia Terhadap Alam Sekitar


TEMA 2: CUACA DAN IKLIM
 • Bab 9: Pergerakan Bumi di dalam Sistem Suria
 • Bab 10: Pengaruh Cuaca dan Iklim Terhadap Kegiatan Manusia
 • Bab 11: Pengaruh Manusia Terhadap Cuaca dan Iklim


TEMA 3: TUMBUHAN SEMULA JADI DAN HIDUPAN LIAR
 • Bab 12: Jenis dan Taburan Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar
 • Bab 13: Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelbagai Jenis Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi
 • Bab 14: Kepentingan Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi
 • Bab 15: Kesan Kegiatan Manusia Terhadap Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar
 • Bab 16: Pemeliharaan dan Pemuliharaan Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar

No comments:

Post a Comment